Luister jij naar de stemmen in je hoofd?

stemmen-luister-jij

Intuïtie

Vaak worden we geleidt door onze innerlijke stemmen. “Zal ik die opdracht accepteren? Ja dat kan ik wel. Maar ik heb dit nog nooit gedaan. Dat kan ik niet maken! Stel dat ze erachter komen. Dat het niet lukt. Nou wat zullen ze dan denken. He, die doet het ook? Dan kan ik het toch ook. En zo kunnen die gedachten lekker malen in jouw hoofd. Ik merk dat die gedachten sterker de neiging hebben om voor belemmeringen te zorgen dan voor mogelijkheden. Hoe kun je je die stemmen gebruiken om jezelf juist te ontwikkelen?

Subpersoon

Zo hebben we allemaal allerlei stemmen in ons hoofd. De één roept wat harder dan de ander. Bij sommigen schreeuwen ze. En dat is niet zo bijzonder. Tenzij je een stoornis hebt natuurlijk. Het mooie is dat die stemmen een overdreven of uitvergrote kan van je vertegenwoordigen. Die verschillende stemmen, ook wel subpersonen genoemd geven je raad vanuit hun perspectief of functie. Ze hebben een doelstelling die ze strikt willen opvolgen. Bijvoorbeeld de perfectionist die het beste voor je wil of de clown die de sfeer wil bewaken. Wanneer het spannend wordt geven zij je richting.

Namen

Gedurende je leven word je persoonlijkheid gevormd. Dat zorgt voor indrukken die je zowel positief als negatief beïnvloeden. Hierbij ontstaan je subpersonen. De pijnlijke momenten wil je liefst zo veel mogelijk vermijden. Dat zie je dan ook terug bij de subpersonen. Je kunt ze het best herkennen wanneer je ze een naam geeft. Ik had het al even over de clown en de perfectionist. Er zijn positieve namen zoals de krachtige man/vrouw en de dromer, superman en zo kun je er nog best een aantal noemen. Deze zijn vaak dominant aanwezig. De negatieve namen zoals de drammer, de kwetsbare of losbol worden vaker weggestopt.

Wegstoppen

Het interessante aan de weggestopte of verstoten subpersonen is dat je die direct herkent bij anderen. Je ontmoet iemand voor het eerst en denkt; “Wat een egoïst.” Eigenlijk denk je: “Ik moet meer voor mezelf opkomen!” Die ander die zich zo sterk presenteert zou ook wel eens wat steun willen vinden bij een ander. “Ik moet het altijd alleen doen.” Ik zie een mooie parallel met de kernkwaliteiten van Ofman. In de allergie vind je een eigenschap die jij jezelf meer zou willen toepassen.

Innerlijke-stemmen
Dominant

We maken gebruik van een of twee dominante subpersonen die het innerlijke gesprek domineren. Wat is daar mis mee? Op zich niet zoveel, maar er is nog zoveel meer verstopt in jou. De balans ontbreekt als je steeds luistert naar dezelfde. Mijn voorstel is om die subpersonen met elkaar te laten praten. Ik bedoel dat ook net zo letterlijk als dat ik het opschrijf. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de verstoten stemmen en neemt jouw bewustzijn toe.

Waarnemen

Wanneer je subpersonen in kaart brengt zul merken dat je verschilt ziet en hoort. Het lijkt bijna alsof er een ander persoon bij je in de kamer zit. De toon van de stem verandert, de houding en ook de woordkeuze is anders. Het is net alsof jij je, wanneer je bewust waarneemt, tussen jouw verschillende ikken bevindt. Wanneer je goed luistert naar ze ontstaat er meer balans en neem je bewustere keuzes.

Bewuste-ik

Voer een gesprek met je "ikken".

Ga op een rustige plek zitten waar je niet gestoord wordt.  Zorg dat je ruimte hebt om fysiek drie plekken te markeren. Drie stoelen is een voor de handliggende oplossing. Maar het kan ook een kussen of een a4-blaadje zijn. stel je zelf dan de vraag. Bijvoorbeeld ga ik starten met een eigen bedrijf ? (zie afbeelding links)

Op de linkerstoel zit zit ‘Ja, ik doe het’ met al zijn gedachten, gedrag en gevoelens. Op de rechterstoel zit ‘Nee, ik doe het niet’.
Ga vervolgens echt op de linkerstoel zitten en laat de ja-kant helemaal uitpraten. Schrijf op wat deze ja-kant allemaal te zeggen heeft.
Ga daarna letterlijk op de rechterstoel zitten en schrijf ook weer op wat de nee-ik zegt.  Geen interuppties van de andere ik toelaten. Als laatste ga je op de middelste stoel zitten en je laat je  ‘bewuste ik’ aan het woord.Probeer je los te maken van alle gedachten en gevoelens links en rechts. Kijk er zorgeloos naar, ervaar dat het allemaal van jou is. Wat kunnen jouw ikken van elkaar leren. Ligt er ergens een middenweg?

Verdieping

Je kunt hiermee op verschillende lagen kunnen werken. Met lagen bedoel ik gedrag, gedachte en bewustzijn. Ik hoor regelmatig: "Zo ben ik nu eenmaal" Vaak nadat iemand negatief heeft gereageerd op een uitspraak van een ander. Je hebt gedachten, maar je bent niet wat je denkt. Dat zou mooi zijn zeg! Je denkt aan, weet ik het, een blauwe auto, dan ben je toch geen blauwe auto. Je laat gedrag zien waar anderen iets van vinden. Maar hoe bewust ben je van jouw gedrag? Wie je echt bent is lastig te veranderen, maar wat je doet kun je wel degelijk sturen. En daarmee kun je het effect van je gedrag beïnvloeden.

In een coachtraject kun je onderzoeken hoe sterk ingesleten patronen zijn ontstaan. Dat hoeft niet altijd, soms is het niet helpend. Veranderen is geen makkelijke opgave omdat je zelf ten diepste moet willen. Mogelijkerwijs is de achtergrond te ingewikkeld en wil je vooral werken aan de verandering in de dagelijkse praktijk. Dat kan en dat mag. Wanneer begin jij het gesprek met jezelf?

Top