Hoe kun jij jouw zelfbeeld verbeteren?

zelfbeeld-spiegel

Zelfbeeld

Hoe belangrijk is jouw zelfbeeld? En kun je dit zelfbeeld verbeteren? Gisteren stelde een coachee de vraag hoe het komt dat wanneer mensen een ander willen helpen daar zo raar op gereageerd kan worden. “Ik wilde alleen maar helpen, zij is ook zo gevoelig!” Zelf kijk ik als eerste naar het gedrag dat wordt vertoond. Daar kun veel uit af leiden. In dit geval wil in inzoomen op een systeem (of systemen) waar je onderdeel van uitmaakt. Eigenlijk is het jouw referentiekader. Binnen dat kader doe je, zonder dat je ervan bewust bent, een heleboel dingen tegelijkertijd. Zolang dit goed gaat en jouw behoeften worden vervuld, zul je daar ook niets van merken. En is je zelfbeeld hierdoor positief.

Systeem

Zodra er echter sprake is van een tegenslag word je snel geconfronteerd met de mogelijke gevolgen hiervan. Laat ik het een verticaal gevolg van gedrag noemen. En aan al die gedragingen ligt een behoefte ten grondslag die invloed heeft op jouw zelfbeeld. Laat ik het illustreren met het volgende voorbeeld. Op je werk wil jij het goed doen. Je wilt goed werk leveren, een goede collega zijn door te zorgen voor je collega. En daarmee een goede medewerker zijn voor het bedrijf waarvoor je werkt. Als je een goede werknemer bent en inkomen verzorgt voor je gezin, ben je een goede kostwinnaar, een goede echtgenoot en vader en nog hoger een goed mens. In dit voorbeeld is de ambitie het goed doen belangrijk. Zolang je geen tegenslag ervaart heb je een systeem dat werkt hoef jij jouw zelfbeeld niet te verbeteren.

systemen rol op zelfbeeld

Kritiek

Terug naar de vraag van coachee. Er was een collega die een opmerking maakte over iets wat hij zag bij jou. “Wat doe je nou zeg, dat moet je zo niet doen, dan doe je het twee keer, dat is niet zo slim.” Terugdenkend aan de systemen waar je deel van uitmaakt kan het zomaar zijn dat je daardoor in de put raakt en denkt: “Ik ben een slecht mens!” Kort door de bocht denk je? Wellicht? Maar ik wil je vragen hoe jij je voelde op het moment dat jij de eerste correctie om je oren kreeg. Ik durf te wedden dat je nog precies weet waar je stond of zat en wat je voelde. En als je net een mindere periode beleeft of erg moe bent, kan dit keihard binnenkomen. Je referentiekader gaat bij herhaling van correcties in die omgeving veranderen. En daarmee verandert je zelfbeeld ook.

"Gevoelig"

Een veel gehoorde opmerking is dat dit alleen gebeurd bij de “zogenaamde” gevoelige types. Laat ik je uit de droom helpen, dit is echt niet het geval. Ik moet de eerste mens nog tegenkomen die geen gevoelens heeft. Elke vorm van kritiek heeft invloed op jouw gemoedtoestand. Dan verbeter jij jouw zelfbeeld niet. Of je nu kwaad of emotioneel wordt, je gedrag verandert hierdoor terplekke. En als dit vaker gebeurt, ga je daar jouw gedrag structureel op aanpassen. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, tenminste zolang je daar bewust voor kiest. De vraag die je mag beantwoorden is: Welke waarde jij hecht aan die kritiek?

Zelfbeeld en kritiek

Waarde

De systemen, eerder genoemd, vertegenwoordigen allemaal een waarde voor jou. Hoe sterk die waarde is voor jou bepaal jijzelf. Kun je omgaan met de kritiek die iemand heeft, bij het voorbeeld dat ik gaf. “Wat doe je nou zeg, dat moet je zo niet doen, dan doe je het twee keer, dat is niet zo slim.” Je doet dit stukje werk wel heel slecht. In de verticale richting doorgedacht ben je dan een slechte collega, werknemer, echtgenoot, vader of zelfs een slecht mens? Geef zelf het antwoord maar. Als de opmerking komt van iemand die jij hoog hebt zitten dan is de waarde van deze opmerking ook hoog.

Verschil?

En is er dan nog een verschil tussen mannen en vrouwen die ik kreeg in de vraag van coachee. Uit onderzoek komt naar voren dat mannen een sterke drang hebben naar perfectie en vrouwen vaker kijken naar het complete plaatje. Die 100% perfectie is niet te realiseren en die twintig ballen in de lucht te houden is ook ondoenlijk. Het effect van deze ambities en bijbehorend gedrag is ook met bovenstaand verticale beweging en systemen verklaren. Maar tegelijkertijd heb ik in mijn praktijk ook te maken met vrouwen die ook een grote drang naar perfectie hebben en mannen die graag de verzorger willen zijn van gezin. Dus wie herkent zich in de perfectie- of verzorgbehoefte?

Volgorde

De vraag die in het gesprek met coachee opborrelde leidde tot dit (zelf)onderzoek waarbij ik al gauw merkte dat coachee dit meteen herkende. De strengheid waarmee naar zichzelf werd gekeken en het ambitieniveau zat duidelijk in de weg. Die emoties kunnen, volkomen logisch, een barrière opwerpen om echt te kijken naar de situatie. Wat is de aard van de kritiek, wie geeft de kritiek en welke waarde mag ik hieraan hechten? Stel die vragen ook dan op dat moment aan jezelf. Daarna reageer je naar jouw “helper”. Een logische volgorde vind ik. De vraag hoe kan ik mijnelfbeeld z verbeteren beantwoord zich dan door op dat moment bewust te reageren. Doen dus.

 

Kleinste niveau

Iedereen leeft in zijn omgeving met een “basisset” aan regels, waarden en normen. Die zijn gevormd door onderdeel te zijn van een gezin, familie, bedrijf, maatschappij of land. Je denkwijze is veelal onderdeel van een groter geheel. En als je dat in het achterhoofd houdt is er veel meer begrip voor elkaar. Als antwoord op de vraag hoe belangrijk is jouw zelfbeeld kan ik geen antwoord geven. Dat mag ieder voor zichzelf bepalen. Wat ik wel wil meegeven is dat wanneer je kritiek krijgt op je werk betekent dat niet dat je een slechte medewerker of zelf een slecht mens bent. Je kunt je slechts afvragen of de kritiek en aangedragen oplossing je helpt om je werk beter uit te voeren of niet. Bekijk de kritiek dus op het niveau waarop ze gegeven wordt en vertrouw op jezelf. Daarmee kun jij echt jouw zelfbeeld verbeteren.

 

Top